Đề cao quyền lợi của người tiêu dùng: Quyết liệt cuộc chiến chống hàng giả

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15-3), Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Đề cao quyền lợi của người tiêu dùng: Quyết liệt cuộc chiến chống hàng giả

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15-3), Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Thất nghiệp và thiếu việc làm cao chưa từng thấy

Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương quý III năm 2021 là 6 triệu đồng, giảm 795 nghìn đồng so với quý trước và giảm 525 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.