Tin tức cập nhật về hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

Thử nghiệm thành công Blockchain

Việc thành công phát hành Blockchain LC cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược số hoá các dịch vụ tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới như hiện nay”.