Doanh nhân - Doanh nghiệp

Tấm lòng nhân ái Doanh nhân Quốc tế 2018 Korea - Kết nối lan tỏa của Hoa hậu Doanh nhân dành cho quê hương

Đôi rồng vàng chầu có chiều dài 12 m, điểm uốn lượn cao nhất của thân rồng hơn 2m, phần ngang của thân rồng hơm 50cm được ghép bằng gần 100kg sắt, 300 tấm xốp và hơn 1 tấn cam dưới bàn tay tài hoa của 20 nghệ nhân là ý tưởng "Vật phẩm tiến Vua" của Hoa hậu doanh nhân nhân ái Lê Thị Tuyết Nhung trong Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nữ Doanh nhân mang “ Hảo lễ vật” cúng tiến Vua cha

Đôi rồng vàng chầu có chiều dài 12 m, điểm uốn lượn cao nhất của thân rồng hơn 2m, phần ngang của thân rồng hơm 50cm được ghép bằng gần 100kg sắt, 300 tấm xốp và hơn 1 tấn cam dưới bàn tay tài hoa của 20 nghệ nhân là ý tưởng "Vật phẩm tiến Vua" của Hoa hậu doanh nhân nhân ái Lê Thị Tuyết Nhung trong Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.