Pháp luật doanh nghiệp

Không chỉ của riêng doanh nghiệp Bảo vệ thương hiệu

Doanh nhân Trương Đình Cương chia sẻ: Người Việt Nam có câu: “Trâu chậm uống nước đục”. Nhưng đôi khi không còn cả nước đục để uống. Đáng suy nghĩ lắm vì người Việt Nam đâu phải không thông minh để không nhận ra điều này. Những điều cần làm tại sao mãi vẫn không làm? và cứ có mãi biết bao nhiêu doanh nghiệp phải trả giá?"